Meny

Deltagarstatistik

Rutin för deltagarstatistik

Syftet är att kunna följa utvecklingen av antalet deltagare för varje Mötesplats och för verksamheten i helhet.

Statistik ska föras för antalet deltagare på varje Mötesplats.

Statistiken förs in i G-katalogen under varje Mötesplats eller arrangemangs mapp..

Statistiken ska föras in senast den 10 i varje månad.

Deltagare räknas för varje enskild aktivitet som anordnas. Om deltagare besöker Mötesplatsen utanför aktiviteter så räknas deltagaren med i statistiken, dock bara vid ett tillfälle per förmiddag och ett tillfälle per eftermiddag.

Då föreningar har föreningsaktivitet i mötesplatsens lokaler förs statistik in under rubriken föreningar. Har föreningen öppna arrangemang förs statistiken in under rubrikerna interna/externa. Med interna menas de som bor på det vård och omsorgsboende i direkt anslutning till mötesplatsen. Externa är de som bor i ordinärt boende.

Det finns även mappar för Senior Sport School, ambulerande, anhörigcaféer och kulturarrangemang utanför mötesplatserna.

Enhetschef sammanställer Mötesplatsernas statistik i ett gemensamt dokument som redovisas i tertial och i verksamhetsberättelse.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.