Meny

Nya kulturombud

Rutin för hur vi arbetar med nya kulturombud.

Genom regelbunden kontakt med Kulturombud och Enhetschefer får Utvecklare av kultur/socialt innehåll uppgifter om när Kulturombud slutar eller byter arbetsplats

Utvecklare av kultur/socialt innehåll ger berörd Enhetschef i uppgift att utse nytt Kulturombud.

Efter det att Utvecklare av kultur/socialt innehåll fått namn på nytt Kulturombud tas kontakt och information om uppdraget delges.

(Framöver planeras att en gång/år hålla en 3 h utbildning/genomgång av uppdraget som kulturombud).

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.