Meny

Kulturombud Mötesplatser

Rutin för arbetet med kulturombud på mötesplatser.

Genom regelbundna möten arbeta för att samordna kultur/socialt innehåll på Mötesplatserna..

Skriva minnesanteckningar som placeras under: Gemensamt/Myndighetsenheten/Enhet1/bokningar Kultur

Utifrån Omvärldsbevakning, informera och inspirera kring Kultur/socialt innehåll.

I samarbete med kulturombud/Mötesplatser samordna kulturarrangemang på Mötesplatser

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.