Meny

Kulturombud Mötesplatser

Rutin för arbetet med kulturombud på mötesplatser

Genom regelbundna möten arbeta för att samordna kultur/socialt innehåll på Mötesplatserna.

Skriva minnesanteckningar som placeras under: Gemensamt/Myndighetsenheten/Enhet1/bokningar Kultur

Utifrån Omvärldsbevakning, informera och inspirera kring Kultur/socialt innehåll.

I samarbete med kulturombud/Mötesplatser samordna kulturarrangemang på Mötesplatser

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.