Meny

Kultur och socialt innehåll

"Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorgen om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Att leva sitt liv utifrån sin identitet och personlighet innebär att hon eller han bör få stöd i att behålla sina intressen och vanor".

Att bli berörd, bli lyssnad på, att bli sedd och känna sig behövd är viktigt för
oss människor genom hela livet. Livet pågår varje stund varje dag. Att öka det
kulturella och sociala innehållet i våra kunders vardag är ett av målen i
omsorgsverksamheten. Kulturen och det sociala innehållet i omsorgen påverkar
både hälsa och välbefinnande. Alla behöver erbjudas förutsättningar för att i så
stor utsträckning som möjligt fortsätta "vara sig själva"

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.