Meny

Transport av avliden mellan bostad och bårhus

Ansvarig för transport av avlidna från bostaden till bårhus är enligt hälso-och sjukvårdslagen den som ansvarar för sjukvården. I Kristianstads kommun har överenskommits att transportansvaret ska följa hemsjukvårdsavtalet.

Kristianstads kommun har avtal med Fonus begravningsbyrå  i Kristianstad om transport av avlidna till bårhus inom Kristianstads kommun från och med den 1 februari 2019.

Avtalet omfattar transport av avliden mellan bostad och bårhus inom Kristianstads kommun för de verksamheter som kommunen har ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen:

  • vård- och omsorgsboende SoL
  • bostad med särskild service SoL
  • bostad med särskild service LSS
  • korttidsvistelse SoL (inte LSS)
  • daglig verksamhet LSS
  • dagverksamhet SoL
  • verksamheter som drivs på entreprenad
  • de fall den avlidne av omsorgsförvaltningen placerats i enskild verksamhet.

Förutsättningen för att utnyttja kommunens avtal är att den avlidne vid dödsfallet hade hemsjukvård. Det innebär aktuella insatser av sjuksköterska, vårdpersonal med delegering, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Akut eller enstaka insatser av sådan personal i samband med dödsfallet räknas inte som grund för transport.

Personal beställer transport via Fonus begravningsbyrå i Kristianstad tel. 044-20 36 60. Beställningen ska dokumenteras i HSL-journal. Anhöriga kan inte beställa transporten.

Avgift faktureras dödsboet månaden efter dödsfallet:

193 kr, vardagar kl. 08.00 - 18.00 

550 kr, vardagar kl. 18:01 – 07:59 och helg

Priserna gäller från och med 230201 till och med 240131.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.