Meny

Försäkringar

Kommunen har olika slags försäkringar. Du hittar dem sammanställda på kommunens intranät. På den här sidan kan du även göra en skadeanmälan för deltagare i daglig verksamhet eller stödpersoner inom Omsorgsförvaltningen.

Du som arbetar i Kristianstads kommun kan läsa mera om alla våra försäkringar på en samlingssida på intranätet:

Läs mer om Kristianstads kommuns försäkringar på intranätet:

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för olika grupper inom kommunens verksamhetsområde. För omsorgsförvaltningen gäller försäkringen personskador på deltagare i daglig verksamhet eller stödpersoner inom omsorgsförvaltningen. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

 

När gäller olycksfallsförsäkringen?

Deltagare i daglig verksamhet eller stödpersoner inom omsorgsförvaltningen är försäkrade under verksamhetstid.

 

Vem ska anmäla?

Den som är drabbad eller personens vårdnadshavare ska anmäla till vårt försäkringsbolag. Skadeanmälning sker via vårt försäkringsbolag Protector. Använd E-tjänsten på den här sidan. Välj "Anmäl skada" och därefter "Person".

 

Villkor för försäkring

Försäkringsbeskedet för den kollektiva olycksfallsförsäkringen finns under länkar.

Har du frågor?

Elena Nilsson, ekonom kan svara på frågor om förvaltningens försäkringar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.