Meny

Sondmat och näringsdrycker/kosttillägg

Från och med 2012-08-01 är sondmat och näringsdrycker/ kosttillägg som distribueras genom omsorgsförvaltningen avgiftsbelagda.

Nedanstående priser är knutna till konsumentprisindex och räknas om vid varje årsskifte.

Sondmat

År 2023 är priset för sondmat 2724 kr/månad.

I undantagsfall, företrädesvis vid vård i livets slutskede, då kundens behov av sondmat betydligt understiger full kost (50% eller lägre), kan en lägre avgift debiteras. Notera och motivera detta vid behov på dagjournalen.

Näringsdrycker och kosttillägg

Endast patienter som är beviljade hemsjukvård kan erhålla näringsdrycker och kosttillägg från omsorgsförvaltningen och få dessa debiterade härifrån.

År 2023 är priset för näringsdrycker/kosttillägg är 6 kr/förpackning. Den högsta avgiften för kosttillägg/näringsdrycker är 1 820 kr/månad.

De kunder som erhåller näringsdrycken Calogen (distribueras i större förpackningar än de flesta andra kosttillägg) debiteras för ett kosttillägg för varje 100 ml dryck. Skulle kunden erhålla 200 ml debiteras följaktligen 2 kosttillägg.

Detta gäller även kosttillskottet Meritene som debiteras ett kosttillägg för varje 100 ml färdig dryck. En burk á 400 gram kommer efter upplösning i vatten att räcka till 1,2 liter dryck, vilket innebär att 12 kosttillägg debiteras. Motsvarande gäller för större förpackningar.

Dagjournal

Sjuksköterskor ska till avgiftshandläggarna på månadens dagrapport rapportera de kunder som erhåller sondmat och näringsdrycker/kosttillägg för att dessa ska kunna registreras i avgiftssystemet i Procapita. Manual för utskrift av dagjournal från Procapita kan erhållas från avgiftshandläggarna.

Avgiften

Avgiften faktureras tillsammans med kundens övriga avgifter till omsorgsförvaltningen. Avgiften kommer även att redovisas på det avgiftsbeslut som kunden erhåller. Avgifterna för sondmat och näringsdrycker/ kosttillägg debiteras fullt ut och kan inte reduceras på grund av kundernas ekonomi då kosten anses ingå i det förbehållsbelopp som varje kund alltid är berättigad till.

Sjuksköterskor, enhetschefer och biståndshandläggare som möter kunder bör i sin information till dessa informera om de avgifter som kommer att debiteras.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.