Meny

Biståndsbeviljad kost

Kost som blivit beviljad som bistånd jämlikt socialtjänstlagen kan ibland medföra att kunderna erhåller ett reducerat pris.

Om kostnaden inkräktar på det lagstadgade förbehållsbeloppet kommer avgiften för kost att reduceras. Den del av matkostnaden som Konsumentverket beräknar att råvarorna kostar får man alltid betala, den så kallade råvarukostnaden. Den återstående delen, den så kallade tillredningskostnaden, som omsorgsförvaltningen beräknar att förädlings-, tillagnings- och distributionskostnader uppgår till, kan i vissa fall reduceras.

Matdistribution

För dig som beviljats matdistribution gäller följande priser för de olika måltiderna (år 2023):

Frukost: 28 kr

Lunch: 64 kr

Kvällsmat: 35 kr

För lunch som distribueras till bostaden debiteras en leveransavgift på 6 kr per leveranstillfälle.

Tillfällig avbeställning av matdistribution görs företrädesvis hos det kök som tillagar maten. Avbeställning kan även ske hos hemtjänsten som vidarebefordrar informationen till köket.

Dagverksamhet

Kost som erhålls på dagverksamheten är kostnadsfri.

Korttidsboende, växelvård och trygghetsplats

Kost debiteras med 136 kronor/dag.

Vård- och omsorgsboende

Full kost debiteras med 4081 kronor/månad. 

Sondmat

För dig som erhåller sondmat i den egna bostaden debiteras en månatlig avgift på 2724 kronor.

Sondmat i korttidsboende, växelvård, trygghetsplats och vård- och omsorgsboende debiteras samma pris som övriga kunder betalar i dessa boenden, se ovan. 

Näringsdrycker och kosttillägg

Dessa är inte beviljade som bistånd utan ordineras av dietist eller sjuksköterska. Priset för dem är dock subventionerat. En förpackning kostar 5 kronor. För näringsdryckerna Calogen och Meritene debiteras 6 kr för varje 100 ml färdig dryck.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.