Meny

Avgifter

Inom omsorgsförvaltningens verksamheter debiteras avgifter för de insatser som utförs enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.