Kommunens organisation

Kristianstads kommunkoncern består av åtta förvaltningar och nio hel- eller delägda bolag. Till varje förvaltning är minst en nämnd kopplad. Förvaltningarna består av tjänstepersoner och nämnderna av förtroendevalda politiker. Varje bolag har en styrelse med förtroendevalda.

Våra medarbetare i förvaltningarna

Vi är cirka 7 300 medarbetare i Kristianstads kommun, varav cirka 500 med längre tidsbegränsad anställning. Dessutom har vi ett antal timavlönade inne i våra verksamheter.

76,9 procent av kommunens tillsvidareanställda medarbetare är kvinnor. De största yrkesgrupperna inom Kristianstads kommun är undersköterskor/vårdbiträden, grundskollärare och förskollärare. Tillsammans motsvarar dessa yrkesgrupper en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.

Personalomsättningen bland kommunens tillsvidareanställda var 8,2 procent. Av dessa utgör 31 procent pensionsavgångar.

Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda är 46,6 år.  Kvinnorna är något äldre (46,7 år) än männen (46,3 år)

De flesta av Kristianstads kommuns medarbetare håller sig friska. Under 2021 var det 28 procent av tillsvidareanställda som inte hade någon sjukfrånvaro. Frisktalet  (Andel tillsvidareanställda som varit sjuka högst 5 dagar under året) hamnade på 60 procent. 

Sjukfrånvaron minskade under 2021 efter att ha ökat kraftigt under 2020 på grund av pandemin. Sjukfrånvaron hamnade på 7,5 procent under 2021 från 8,2 procent under 2020.

Vill du veta mer om medarbetarna i kommunen kan du läsa mer i kommunens årsredovisning.

Årsredovisning

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalråd och oppositionsråd är hel- eller deltidsarbetande politiker, till skillnad från de flesta förtroendevalda som har det politiska uppdraget på sin fritid vid sidan om ett annat arbete. Kristianstads kommun har två heltidsarvoderade kommunalråd och ett oppositionsråd i kommunstyrelsen. Även ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och i omsorgsnämnden har politiska uppdrag på heltid. 

Organisationsplan

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.