Greater Copenhagen

Kristianstads kommun är med i det gränsregionala samarbetet Greater Copenhagen. Greater Copenhagen är ett internationellt varumärke, ett näringspolitiskt partnerskap och ett politiskt samarbete som omfattar Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Sjælland och Region Hovedstaden i Danmark.

I samarbetet ingår 85 kommuner i Öresundsregionen samt Region Skåne, Region Halland, Region Sjælland och Region Hovedstaden.

Målet med samarbetet i Greater Copenhagen är att bidra till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i regionen, genom att bland annat arbeta med strategiska infrastrukturfrågor, talangattraktion, marknadsföring, grön omställning och en integrerad arbetsmarknad.  

Arbetet leds av en politisk kommitté som heter Greater Copenhagen Committee. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.