Klimatsmarta Näsby

Projektet Klimatsmarta Näsby ska minska klimatpåverkan på Näsby. I det EU-finansierade projektet arbetar flera lokala aktörer med att minska klimatavtryck från byggprocess och transportsektorn samt arbeta fram en modell för en grön och hållbar stadsdel.

Klimatsmarta Näsby - koldioxidsnål samhällsbyggnadsprocess för en hållbar stadsutveckling
Klimatsmarta Näsby - koldioxidsnål samhällsbyggnadsprocess för en hållbar stadsutveckling

Kristianstad växer samtidigt som klimatpåverkan i samhällsbyggnadsprocesser behöver minska. I det drygt två år långa projektet som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), ska projektet Klimatsmarta Näsby bidra till att göra delområde Näsby och hela Kristianstads kommun till pionjärer inom klimatsmart samhällsutveckling.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Högskolan i Kristianstad och Krinova Incubator & Science Park. Näringslivet involveras genom ett lokalt partnerskap och en testbädd i Näsby. Testbädden blir en miljö där företag, akademi och andra aktörer kan samarbeta och lära av varandra för att gemensamt utveckla en klimatneutral stadsdel.

Modellen för stadsdelen Näsby som projektet utarbetar, planeras ligga till grund för framtida stadsutvecklingsprojekt i Kristianstad samt inspirera andra kommuner och regioner. På sikt kommer det att innebära minskad klimatpåverkan från bygg -och transportsektorn, två sektorer som bidrar med väldigt höga utsläpp i Sverige.

Projektet pågår 2021 - 2023 och medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

EU-loggan för Europeiska regionala utvecklingsfonden

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.