Internationellt arbete

För att fortsätta utvecklas, lära av andra, sprida våra erfarenheter och utnyttja våra resurser så bra som möjligt bedriver Kristianstads kommun ett aktivt internationellt arbete.

Det internationella arbetet är en del av Kristianstad kommuns övergripande utvecklingsstrategi Vision 2030, som syftar till att kommunen aktivt arbetar för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Fokus ligger därför på att Kristianstads kommun ska vara en plats där både invånare och företag trivs och växer. Det internationella arbetet omfattar projektsamarbeten och det arbete som sker i informella och formella nätverk.

Internationell strategi

Kristianstads kommuns internationella strategi är ett kommunövergripande ramverk som fokuserar på kommunens vision och mål. Strategin fungerar som ett utvecklingsinstrument och anger prioriteringar inom det internationella området för kommunens verksamheter. Det finns även en riktlinje kopplad till kommunens internationella arbete.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.