Direktupphandlingar

När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område.

Våra direktupphandlingar annonseras inte alltid i vårt övergripande system för våra upphandlingar. Därför har vi ett register där du som företagare kan anmäla ditt intresse att bli kontaktad av oss när vi direktupphandlar något inom ditt område.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.