Att lämna anbud

Alla företag är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Du bevakar själv vilka upphandlingar som vi har på gång och anbudet lämnas direkt i vårt upphandlingssystem. Efter tilldelning skriver vi ett avtal med företaget.

Att lämna anbud

Kristianstads kommun visar alla våra aktuella upphandlingar i systemet Kommers. Du hittar länk under relaterad information. Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. Du bevakar själv vilka upphandlingar vi har på gång. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

När anbudstiden har gått ut

Efter att anbudstiden gått ut följer en utvärderingsprocess som kan ta mer eller mindre tid i anspråk.

Alla anbud som lämnas in utvärderas och jämföras med andra anbud. Kommunen väljer sedan att skriva avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan innebära att det anbud som har lägst pris väljs, eller att det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål väljs, även om det anbudet har ett högre pris. I förfrågningsunderlaget för respektive upphandling framgår hur vi kommer att välja leverantör.

Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig som lämnat anbud eller någon annan. Vi får bland annat inte lov att berätta hur många och vilka som har lämnat anbud eller lämna ut uppgifter som står i de andra företagens anbud.  

Tilldelningsbeslut

När utvärderingen har visat vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen skickar vi ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går till alla som har lämnat anbud, det vill säga både till företaget som fick avtalet och de som inte fick det. I och med att vi skickar ut tilldelningsbeslutet bryts sekretessen och alla uppgifter blir offentliga.

Ett företag kan överklaga beslutet om man inte är nöjd med förfrågningsunderlaget, tilldelningsbeslutet eller upphandlingsbeslutet. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Avtal

Därefter skriver vi ett avtal. Kommunen har många olika avtal för de varor och tjänster som vi köper in. Ibland kan ett avtal gälla en specifik tjänst eller vara och ibland kan avtal gälla flera tjänster eller varor som vi behöver under flera år.  

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster du som leverantör ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, t ex angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut. Priser, produkter eller tjänster kan uppdateras enligt de i avtalet fastställda villkoren. Under hela avtalstiden följer vi upp att kraven och avtalsvillkoren följs. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.