Avgifter tobak- och nikotinprodukter

Avgifterna för tobakstillstånd och tillsyn över försäljning av tobak- och nikotinprodukter ska täcka kostnaden för arbetet med handläggningen.

Kommunen får ta ut avgifter som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning. Du måste betala avgiften även om du inte får tillstånd. 

Kommunen får också ta ut en avgift för tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter. 

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur stor avgiften ska vara. Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje år besluta om att höja timavgiften utifrån en indexreglering enligt konsumentprisindex (KPI). 

Följande taxa gäller år 2023:

  • Timavgift: 1270 kr
Ansökan om tobakstillstånd (tillsvidare eller tillfällig försäljning) Fast avgift baserad på 9 timmars handläggning 11 430 kr
Anmälan om betydande ändring i gällande tillstånd (tex prövning av nya bolagsmän) Fast avgift baserad på 3,5 timmars handläggning 4445 kr
Anmälan om mindre ändring i gällande tillstånd (tex bolagsmän utträder) Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning 1270 kr
Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning 1270 kr
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Fast avgift baserad på 1 timmes handläggning 1270 kr
Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Fast avgift baserad på 1,5 timmes handläggning 1905 kr
Ansökan om tobakstillstånd och e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller tobaksfria nikotinprodukter Fast avgift baserad på 9,5 timmars handläggning 12 065 kr
Ansökan om tobakstillstånd och e-cigaretter och påfyllningsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter Fast avgift baserad på 10,5 timmars handläggningsavgift 13 335 kr
Tillsyn tobak- och nikotinprodukter Timavgift per arbetstimme i ärendet 1270 kr per timme

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.