Skyltning och affischering

För affischering på offentlig plats finns särskilda skyltplatser där du behöver polistillstånd. Ska du sätta upp, flytta eller ändra på en skylt på din egen fastighet så krävs bygglov. Det gäller även former av större budskap på fasaden.

Affischering

I kommunen finns sju platser för tillfällig affischering (se karta ovan, där du kan klicka på punkterna för att se numreringen). Vid dessa platser finns det möjlighet att annonsera för kommande evenemang i kommunen. För att upprätthålla ordningen på platsen finns det ett antal punkter som arrangören måste förhålla sig till:

 • Giltigt polistillstånd för användande av offentlig plats krävs (se länk under relaterad information).
 • Egna affischställ ska användas
 • Placering får ske innanför de gula skyltarna på platserna
 • Skylten får inte skymma eventuella andra skyltar
 • Annonsören ansvarar för uppsättning, nedtagning och att det är god ordning på platsen.
 • Affischen får sättas upp tidigast tre veckor före arrangemanget och ska plockas ned dagen efter arrangemangets slut.
  Om inte arrangören tar ned affischen vid evenemangets slut  gör kommunen det och arrangören debiteras enligt antagen taxa. Vid större internationella och nationella arrangemang får annonsering ske upp till sex veckor före arrangemanget.
 • Måttet på affischen får max vara 250 x 120 cm.
 • Skyltplatserna får enbart användas för information och marknadsföring till evenemang - inte som löpande reklamplats till enskilda företag.

Exempel

Affischering godkänns för: öppet hus, teaterföreställning, konserter, marknad/loppmarknad, idrottsarrangemang, cirkus etc.

Affischering godkänns inte för: ren företagsreklam, julbord, räkfrossa, ålagille, återkommande pubkvällar etc.

Skyltar på egen fastighet

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Inom centrala Kristianstad kan möjlighet till skyltning, liksom skyltens utformning, också regleras av Stadsmiljöprogrammet. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du bara ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du förvaltar ett affärshus eller annan fastighet med flera verksamheter, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. Om bygglov beviljas kan du byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Skyltar som du inte behöver bygglov för

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagens bemärkelse. Detsamma gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men under vissa omständigheter krävs då istället tillstånd från Länsstyrelsen.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.