Miljöarbete för företagare

Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag. I broschyren Företagande och miljömål  kan du läsa om hur ditt företag kan få ett bättre och mer effektivt miljöarbete.

Svenska företag har idag har stora miljökrav. Det behöver inte enbart ses som krav på insatser utan också som en chans till nya möjligheter. Att företag ska ta sitt miljöansvar är av stort intresse för många. Det kan vara exempelvis aktieägare, intressenter och anställda. Med de möjligheter på intäkt- och kostnadssidan som ett effektivt miljöarbete kan innebära blir det en allt viktigare företagsekonomisk drivkraft. En motor i förändringsarbetet är ofta interna miljömål. Ett välfungerande och lyckat miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för ett företag.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.