Regler om trängsel på serveringar

Coronapandemin pågår fortfarande och alla i Sverige har ett ansvar att undvika och minska smittspridning i samhället. Från den 1 juli 2020 träder en tillfällig lag i kraft, tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Lagen innebär att kommunerna ansvarar för tillsynen av trängsel på restauranger, barer, kaféer, nattklubbar och andra näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten av mat och dryck på plats. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis kiosker, food trucks och liknande där det saknas sittplatser och bord. Lagen gäller inte heller för personalrestauranger och skolmatsalar.

Kommunen får befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga ett serveringsställe. Lagen ska effektivisera tillsynen och minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Reglerna innebär bland annat att:

 • Det får inte uppstå trängsel. Sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • I ett sällskap får det sitta max 4 personer tillsammans. Om det är ett större sällskap ska verksamheten dela upp gruppen i mindre grupper om högst 4 personer.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord. Om det är möjligt utan att trängsel uppstår, funkar det att gäster sitter vid en bardisk.
 • Buffé går bra om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat går bra så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Verksamhetsutövaren ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön, vare sig innanför eller utanför dörren.
 • Verksamhetutövaren ansvarar för att samtliga gäster sitter ner vid konserter, idrottsevenemang och liknade som anordnas på eller invid ett serveringsställe.

Information om tillfälligt förbud för servering av alkoholdrycker

Det är förbjudet att servera andra alkoholdrycker än folköl efter kl 20.00. Förbudet gäller till söndagen den 24 januari. Observera att tiden för förbudet kan komma att förlängas. Mer information finns på folkhälsomyndighetens hemsida.

Med hänsyn till detta vill vi lämna följande information:

Alkoholserveringen ska avslutas senast 20.00 och serveringsstället ska vara utrymt senast 20.30. Förbudet gäller även catering, med den skillnaden att ingen utrymning om catering sker i ett enskilt hem. Cateringföretaget måste lämna ”hemmet” senast klockan 20.30 och då ta med kvarvarande alkoholdrycker. 

Önskar du återöppna din verksamhet efter utrymningen, för att servera lättdrycker eller folköl, så kan du tidigast 21.30 öppna din servering för detta. Vi reserverar oss att för att tiden för återöppnandet kan komma att ändras.  

Om du har för avsikt att öppna efter stängningstid, glöm då inte att meddela oss detta, då kommunen har ansvar för tillsyn på serveringsställen. Anmälan gör du enklast genom mail eller ett  telefonsamtal.

Klagomål om trängsel

Har du sett trängsel på en servering kan du anmäla det till Kristianstads kommun via formuläret nedan. Du kan också kontakta Medborgarcenter. Tänk på att ge så utförlig information som möjligt, till exempel tidpunkt, datum och hur du upplevde trängseln.

Vad händer efter att du har lämnat in ditt klagomål?
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utreder klagomålet och kontrollerar att reglerna följs. Inspektörerna informerar verksamheten och följer upp med en ny kontroll om det behövs. Vid behov fattas beslut om åtgärder som behövs för att motverka trängsel. Det kan också bli aktuellt med beslut om att verksamheten måste stänga tillfälligt eller tills vidare. Bedömningen sker vid behov i samråd med Smittskydd Skåne.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.