Avgifter för serveringstillstånd

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens kostnad för prövning och tillsyn för serveringstillstånd ska täckas av avgifter, enligt taxor som kommunfullmäktige beslutar om. Företag och verksamhetsutövare betalar därför avgifter för handläggning av ärenden.

För prövning av ansökan och anmälan som rör serveringstillstånd tas en avgift som ska täcka kommunens kostnader för prövningen. Avgiften är en prövningsavgift och ska betalas även om ansökan avslås. Avgiften faktureras i efterskott. Om någon person med betydande inflytande behöver göra kunskapsprovet, tillkommer en separat avgift för detta. 

Prövningsavgifter stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd 9 300 kr
Omfattande förändring i gällande tillstånd (t ex byte av bolagsmän) 3 500 kr
Enklare förändring i gällande tillstånd 1 000 kr
Tillfällig förändring i gällande tillstånd ( t ex tillfälligt utökad yta) 1 800 kr
Serveringsansvarig personal 0 kr
Catering, anmälan i godkänd lokal 0 kr
Catering, första tillfället lokalen används  500 kr
Provsmakning  0 kr
Kryddning av snaps 0 kr
Gemensamt serveringsutrymme nytt tillstånd och gemensam yta, per sökande.  11 000 kr
Gemensamt serveringsutrymme för befintligt tillstånd, prövning av gemensam yta, per sökande.  3 500 kr

Prövningsavgifter tillfälliga tillstånd

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag 3 000 kr
Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 2 dagar eller fler 5 000 kr
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 700 kr
Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 1 dag 3 000 kr
Tillfälligt provsmakningstillstånd för partihandlare, 2 dagar eller fler  5 000 kr
Tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, per sökande.  1 500 kr

Avgift för kunskapsprov

Tre provtillfällen ingår per provskrivare. 

Stadigvarande till allmänheten och slutet sällskpa, tillfälligt till allmänheten 2 200 kr
Tillfälligt till slutet sällskap, pausservering och provsmakning 1 000 kr

Tillsynsavgift

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkoholdrycker som rapporterats in i föregående års restaurangrapport. För tillfälliga tillstånd ingår tillsynsavgiften i prövningsavgiften.

Fast avgift   1 400 kr
Fast avgift för serveringstid efter kl 01:00   3 600 kr
Rörlig avgift 0 - 25 000 kr 1 000 kr
  25 001 - 100 000 kr 1 400 kr
  100 001 - 250 000 kr 1 900 kr
  250 001 - 500 000 kr 4 000 kr
  500 001 - 1 000 000 kr 6 500 kr
  1 000 001- 2 000 000 kr 9 500 kr
  2 000 001 - 4 000 000 kr 14 000 kr
  4 000 001 - 6 000 000 kr 18 500 kr
  6 000 001 - 8 000 000 kr 23 000 kr
  8 000 001 eller mer 26 500 kr

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.