Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behövs enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller för ett stadigvarande tillstånd på till exempel en restaurang.

Våra alkoholhandläggare finns på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Rådhus Skåne. Vi ansvarar för prövning av serveringstillstånd och tillsyn gällande alkoholservering och folkölsförsäljning. Om du har frågor om serveringstillstånd eller vill boka ett möte inför din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

 

Information om tillfälligt förbud för servering av alkoholdrycker

Förbudet innebär att restauranger med serveringstillstånd inte får servera starkare alkoholdrycker än folköl efter kl 20.00.

Kristianstads kommun följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd att serveringsstället ska vara utrymt och stängt i en timme. Detta innebär serveringsstället ska vara utrymt senast klockan 20.30. Du kan öppna igen klockan 21.30 för servering av mat, folköl, lättöl och alkoholfria drycker.

Under tiden serveringsstället är stängt får du ha din personal på plats för matlagning och försäljning för avhämtning. Tänk på att det inte får finnas några gäster på serveringsstället. Därför måste avhämtning och betalning organiseras utan att kunderna kommer in i lokalen under stängningstimmen.

Du kan även välja att servera enbart folköl och alkoholfria drycker under den period som det råder tillfälligt alkoholförbud. I så fall finns det inget krav på att lokalen ska utrymmas. 

Om du har för avsikt att återöppna efter stängningstid eller enbart servera alkoholfritt/folköl, måste du informera oss på alkoholhandläggningen. Det beror på att vi har ansvar för tillsyn på serveringsställen. Anmäl via e-post till kommun@kristianstad.se eller ring på 044-13 50 00.

Förbudet gäller även vid catering av alkoholdrycker, med den skillnaden att ingen utrymning görs om catering sker i privat lokal, det vill säga någons enskilda hem. Cateringföretaget måste i så fall lämna lokalen senast klockan 20.30 och ta med kvarvarande alkoholdrycker. 

Restauranger med serveringstillstånd

Du kan använda restaurangregistret för att se vilka verksamheter som har serveringstillstånd för alkohol. Listan med de restauranger som har serveringstillstånd till allmänheten i Kristianstads kommun finns under Relaterad Information på sidan. Listan uppdateras kvartalsvis.

Om alkohollagen och kommunens uppdrag

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar. Bestämmelserna anger att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Samtidigt är ett levande restaurangliv ett viktigt inslag i stadsbilden. Läs gärna mer om alkohollagen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommunala alkoholpolitiska riktlinjer

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa:

 • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
 • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Utvecklingen inom alkoholområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-08-23 om kommunala riktlinjer för alkoholservering i Kristianstads kommun. Riktlinjerna hittar du i dokumentrutan under relaterad information.

Förvaltningens uppdrag

Restaurangerna i vår kommun ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem.   Fylla, narkotika, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Vi gör därför en restriktiv prövning till exempel av sena serveringstider. 

Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. 

Vi samverkar också med andra myndigheter, framför allt med Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket, men också med Tullverket. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i ärenden om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Nämnden beslutar också vid eventuella sanktioner enligt alkohollagen. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Kurs i Ansvarsfull Alkoholservering

Minst en gång om året erbjuder vi en tvådagarskurs i ansvarsfull alkoholservering. Kursen riktar sig i första hand till serveringspersonal, men även krögare, ordningsvakter och entrévärdar har stor nytta av den.

Som deltagare i kursen Ansvarsfull Alkoholservering får du kunskap om olika problem som kan uppstå vid alkoholintag och drogmissbruk på krogen. Du får också råd om hur du kan hantera detta genom ett professionellt förhållningssätt. En trevlig restaurangmiljö är samtidigt en mer attraktiv och trivsammare arbetsplats. Färre berusade och störande gäster skapar också en bättre miljö för de skötsamma gästerna. Det har visat vara mycket lönsamt för många.

I kursen ingår bland annat konflikthantering, narkotika på krogen, alkohollagen och alkohol på gott och ont. Efter genomförd kurs med godkänt prov får du ett diplom som kan användas som ett kompetensbevis vid anställning.

Vanliga frågor

  • När krävs inte serveringstillstånd?

   Undantag för serveringstillstånd

   Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

   Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

   1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
   2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
   3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.