Näringslivsträff energi (digital)

En digital träff med tema energi

belysning
belysning

Under mötet kommer Kristianstads kommun att informera om vad som görs nu kopplat till energifrågan. C4 Energi informerar och ni får möjlighet att träffa vår energirådgivare som kan ge tips och råd.

Möjlighet kommer att finnas att prata med de olika aktörerna i breakoutrooms. Länk till mötet kommer att mailas ut före mötet.

 

15/11 kl 14:00-15:30 via Teams.

 

Anmälan stängd

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.