Fastighetsenergi

Välkommen på ett seminarie med inriktning på energi i flerbostadshus. Fastighetsägare kan här få inspiration att vidta åtgärder för att minska sin energiförbrukning och därmed få kontroll på de energirelaterade kostnaderna.

Program för kvällen

Energieffektivisera genom digitalisering, en väg mot framtiden-Patrik Sjöstrand, ÅF
Genom att få fullständig kontroll på din fastighet, process, verksamhet, finns det stora besparingsmöjligheter. Förutom energibesparing finns det ytterligare synergieffekter när man kopplar samman befintliga system.

Energieffektivisering i fastighetsbeståndet-Peter Backman, ABK

Vi får här några exempel på hur ABK genomfört effektiviseringsåtgärder i utvalda bostadsområden , från förstudie och planering till genomförande.

Behovsstyr värmen i fastigheten efter väder och vind- Anna Andersson, C4 Energi

C4 Energi berättar om systemet ”Smart Heat Building” för att optimera fjärrvärmeanvändningen i fastigheter. 

Datum och tid

Torsdagen den 14 november kl 17-19
Rådhus Skåne, Västra storgatan 12, Kristianstad

Det är såklart kostnadsfritt. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.