Tillväxtträffar

Våra frukostmöten och andra tillväxtträffar för företagare har varit väldigt välbesökta. Alla datum du ska boka in hittar du här på sidan. Välkommen!

Följ oss gärna på Facebook och Instagram @tillvaxtkristianstad. Där ser du inbjudan till alla våra träffar.
Följ oss gärna på Facebook och Instagram @tillvaxtkristianstad. Där ser du inbjudan till alla våra träffar.

Kommande träffar 

 •  Hur vill du eller ditt företag vara med och utveckla Kristianstads stadskärna? 

  Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras.  Ta chansen och kom till våra nätverksträffar för företag den 11e och 12e oktober med tema stadsutveckling och Kristianstads stadskärna.

  Bland annat får du lyssna på Åhussonen Fredrik Bergström från WSP. Fredrik är ekonomie doktor i nationalekonomi, tidigare vd för Handelns Utredningsinstitut och har bland annat arbetat med handelsfrågor, frågor kopplat till infrastrukturens roll och utveckling, stads- och fastighetsutveckling och utveckling av stadsdelscentrum.

  Kristianstads kommuns stadsarkitekt Roger Jönsson och planeringsarkitekt Per Blomberg berättar tillsammans med näringslivschef Pernilla Blixt om hur kommunen tänker sig stadsutvecklingen på kort och på lång sikt.

  Du har säkert funderingar på hur du vill utveckla Kristianstads stadskärna. Det kommer du att få möjlighet att diskutera och ge dina synpunkter. För att skapa framtidens stadskärna behöver vi arbeta tillsammans och då är era kloka tankar och inspel om utveckling värdefulla för oss.  

  För att kunna diskutera med så många som möjligt så erbjuder vi två olika träffar. Välj det tillfället som passar dig bäst och anmäl dig i det formuläret.

 • Anmälan 11 oktober 15-17 Kulturkvarteret Kristianstad
  Anmälan 
  12 oktober 8-10  Kulturkvarteret Kristianstad
  Den första timmen är föredragningar och den andra timmen hittar vi tillsammans vägen framåt för att skapa den staden vi vill ha. 
 • 28 november Frukostmöte

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.