Företagslots

Vi på näringslivsavdelningen hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen.

Behöver du få tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen?  

Oavsett vad det gäller kan du alltid kontakta:
Mikael Persson, företagslots, via e-post mikael.persson2@kristianstad.se eller via telefon 0733-13 58 87.

Ulrika Fasth, företagslots besöksnäringen, via e-post ulrika.fasth@kristianstad.se eller via telefon 044-134917.

Företagslots

Förklara kortfattat vad din sak gäller

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.