Företagslots

Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen. Kontakta Cecilia Isberg när som helst via det här formuläret eller direkt genom mail till cecilia.isberg@kristianstad.se eller på telefon 044-13 58 87.

Företagslotsen Cecilia Isberg hjälper dig att hitta rätt om du som företagare behöver komma i kontakt med kommunen.
Företagslotsen Cecilia Isberg hjälper dig att hitta rätt om du som företagare behöver komma i kontakt med kommunen.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.