Företagslots

Vi på näringslivsavdelningen hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen.

Behöver du få tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen?  

Oavsett vad det gäller kan du alltid kontakta Mikael Persson via e-post mikael.persson2@kristianstad.se eller via telefon 0733-13 58 87

Företagslots

Förklara kortfattat vad din sak gäller

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.