Företagslots

Vi på näringslivsavdelningen hjälper dig som företagare att hitta rätt kontaktvägar till den information och de tillstånd du behöver från kommunen.

Behöver du får tag på någon i kommunen i ett ärende, men vet inte riktigt vart du ska vända dig? Eller har du som företagare en fråga som berör kommunen?  

Oavsett vad det gäller kan du alltid kontakta Johan Ceimertz 044-134913 eller Ella Ekenberg 044-132941

Vanliga frågor

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.