Företagsklimat

Vi vill att företagen ska trivas i Kristianstad! Därför möter vi hur nöjda ni är med vår kompetens, bemötande och hantering av dina ärenden. Till vår hjälp har vi Enkätfabriken, som ringer eller mailar ut enkätfrågor till företagare i kommunen som haft ett ärende hos oss.

I Kristianstads kommun finns över 8700 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!
I Kristianstads kommun finns över 8700 företag. Vi vill att ni alla ska trivas i kommunen!

Tillväxt, tanke och trivsel är ledorden i kommunens väg framåt mot Vision 2030, och i det arbetet är ett gott företagsklimat viktigt. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla vår service så det ska fungera så smidigt som möjligt för företagen att ha med kommunen att göra.

Som ett led i arbetet med ett bättre företagsklimat deltar vi i Sveriges kommuner och regioners (SKR) kundundersökning av företagsservicen, enligt nöjd-kund-index, NKI. Insikt innebär att enkäter genomförs med företagare som haft ett ärende i kommunen i något av de sex myndighetsområdena Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Serveringstillstånd, Livsmedelskontroll samt Miljö- och Hälsoskydd. Under 2020 kommer också Upphandling in som nytt område där vi mäter hur nöjda företagen är.

En gång om året presenteras kommunens NKI och ranking i rapporten Öppna Jämförelser.

2019 hade Kristianstad kommun ett genomsnittligt NKI-värde på 74. Landets genomsnitt ligger på 72. I rankingen ligger Kristianstad på plats 74 av 171 deltagande kommuner.

Den 22 april 2020 presenteras siffror och ranking för NKI-mätningarna under 2019.   

 

Har du som företagare tankar eller synpunkter som du tycker skulle förbättra företagsklimatet?  Hör gärna av dig till oss på tillväxtenheten, genom att maila cecilia.isberg@kristianstad.se

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.