Tollarpsföretagarna vill satsa för att få orten att växa

Företagarna i Tollarp satsar mot framtiden. Målet är att få orten att växa och blomstra. Därför bjöds också kommunledningen in till en träff för att prata om vad man gemensamt kan göra för att skapa tillväxt.

Politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun träffade företagare i Tollarp för att prata om tillväxt.
Politiker och tjänstemän från Kristianstads kommun träffade företagare i Tollarp för att prata om tillväxt.

Tollarp är Kristianstad kommuns tredje största tätort efter Kristianstad och Åhus med 3 423 invånare. Här finns flera större företag – som Thage och Önos, men också ett stort antal småföretagare.

Företagarna i Tollarp, som tagit initiativet till diskussionen med Kristianstad kommuns presidium menar på att orten har mycket potential, inte bara genom att det finns många företagare, utan även genom att man tillsammans med Linderöd utgör ”porten mot väst”. Det finns ett intresse från Malmöbor och Lundabor att flytta utanför storstäderna, och då ligger Tollarp bra till.

”Vi har märkt en föryngring av invånarna, många barnfamiljer flyttar till Tollarp. Men det innebär ju också ett ökat tryck på dagisplatser och förskolor, samtidigt som vi behöver nya bostäder. För att vi ska kunna vara ännu mer attraktiva måste vi kunna erbjuda sådant”, konstaterar Veronica Löfquist, gymägare i Tollarp.

På önskelistan står bland annat fler lägenheter i Tollarp, väl utbyggd kollektivtrafik och en bra infrastruktur för att man lätt ska kunna pendla till orten.

Just nu står företagarna i begrepp att starta en företagarförening på orten som gemensamt kan lyfta frågor för Tollarps utveckling – något som man konstaterar också skulle underlätta i kontakterna med Kristianstads kommun.

Jenny Granberg på Björkbackas Redovisning AB tror på potentialen i Tollarp som tillväxtort.
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.