Länsförsäkringar mångfaldigt prisade

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad ägs av sina kunder. Måhända är det därför kundnöjdheten är så stor med bolaget. Många gånger om har försäkringsbolaget tilldelats såväl utmärkelser som priser.

Hela kommunstyrelsens arbetsutskott på företagsbesök hos Länsförsäkringar Göinge Kristianstad.
Hela kommunstyrelsens arbetsutskott på företagsbesök hos Länsförsäkringar Göinge Kristianstad.

Länsförsäkringar är ett kundägt försäkringsbolag, som de senaste 22 åren också haft bankverksamhet. 2011 slogs de lokala kontoren i Kristianstad och Hässleholm ihop till Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, och i dag finns det två huvudkontor: Ett i Kristianstad och ett i Hässleholm. Sammanlagt 110 personer jobbar i bolaget, utöver det finns en fastighetsförmedling på franchise och ett dotterbolag Affärsservice som står för bland annat it, ekonomi och växelfunktion.

Länsförsäkringar har många marknadsandelar inom respektive segment (63 procent av villahemsförsäkringar, 48 procent av företagsförsäkringarna, 55 procent på personbilsförsäkringar), hanterar 26 000 skador per år och är femte största banken i Sverige. Ett flertal gånger har bolaget tilldelats priser och utmärkelser, senast bästa fondbolag 2019.

Utmaningarna ligger i att växa ytterligare på banksidan, framför allt inom företagsdelen. Att hitta rätt kompetens i vår del av Skåne är också en utmaning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.