Hälsa och stöd

Det finns stöd att få genom kommunens egna verksamheter. Vill du veta mer om vilka möjligheter som finns kan du klicka på verksamheten för att komma till deras sida. Längst ner under relaterade länkar finns tips på verksamheter som finns utanför kommunen.

Är du utsatt för våld och hot? Det finns stöd och hjälp att få genom kommunen. Särskilt utbildad personal kan hjälpa till med bland annat rådgivning, praktisk hjälp i en akut situation, skydd och ekonomisk hjälp. Läs mer om hot och våld

Till Ungdomsbasen kan du som är ungdom mellan 16-25 år och du som är förälder eller närstående vända dig för att få stöd och rådgivning kring frågor om missbruk, relationer och andra personliga problem. Ungdomsbasen

Fältgruppen/ungdomsservice arbetar uppsökande med ungdomar 12-20 år och deras föräldrar samt drogförebyggande med ungdomar upp till 25 år. Fältgruppen/ungdomsservice 

Maria Skåne Nordost är en mottagning för dig som är under 25 år och har problem med alkohol och/eller andra droger. Hos dem kan du få information, rådgivning och individuell samtalsbehandling. Maria Skåne Nordost

Personligt ombud Kristianstad finns för dig som är 18-65 år och som har omfattande psykiska svårigheter i det dagliga livet. Ett personligt ombud kan ge stöd till en förändring. Personligt ombud 

Budget- och skuldrådgivning finns för dig som behöver stöd med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis. Budget- och skuldrådgivning

Om du är i behov av samtal finns det olika möjligheter beroende på vad du vill prata om:
Vändpunkten
TyggårdsgruppenLönnen

Om du vill ha hjälp med att kontakta någon verksamhet går det bra att kontakta Ungdomstorgets personal så hjälper vi till. 

Saknar du någon verksamhet som borde finnas på sidan? Kontakta gärna Ungdomstorget och tipsa oss om det. 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.