Frågor under feriearbetet

Frågor som rör tiden som du feriearbetar.

Vanliga frågor

 • Får jag ta ledigt under mitt feriearbete?

  NEJ, det förutsätts att du jobbar hela den period som du får erbjudande om. Du får vara ledig övriga veckor på sommarlovet.

 • Hur gör jag om jag inte trivs?

  I första hand ska du prata med din handledare på arbetsplatsen. Hjälper inte det så kontakta oss på 044-13 69 61.  

 • Vem är min handledare?

  Information om vem som är din kontaktperson/handledare får du i ditt erbjudande men ibland har man flera och det får du reda på din arbetsplats.

 • Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?

  Om du blir försenad ska du kontakta handledaren på din arbetsplats och tala om det. 

 • Hur lång lunch får jag?

  Du har rätt till en halvtimmes lunchrast. På vissa arbetsplatser är lunchrasten längre. Lunchen ligger utanför arbetstid och är obetald.

 • Hur lång arbetsdag har jag?

  Du jobbar 35 timmar per vecka samt obetald lunch. Vissa undantag i arbetstider finns på vissa platser.

 • Hur gör jag om jag blir sjuk?

  Kontakta din handledare eller någon på arbetsplatsen. Sjuklön utgår ej i samband med sjukfrånvaro i feriearbetet. Endast den som är anställd tillsvidare eller för minst en månad kan få sjuklön från och med den första dagen av anställningstiden.

 • Vad händer om jag missköter mitt arbete?

  Ett feriearbete är en riktig anställning, där arbetsplatsen förväntar sig att du gör dina arbetsuppgifter på samma villkor som andra medarbetare. Om du missköter ditt arbete kommer vi att kontakta dig för att veta vad det beror på. Om det inte sker någon förändring efter det, avslutas din anställning och du får endast lön för de dagar du varit på arbetet.

 • Får jag ha ytterligare ett arbete samtidigt som feriearbetet?

  Ja! Men din arbetsvecka får högst vara 40 timmar och du måste vara ledig minst 12 timmar mellan varje arbetspass. Du måste ha en viloperiod från arbetet om minst två dagar under varje sjudagarsperiod, så kallad veckovila. Så långt som möjligt ska veckovilan vara sammanhängande och förlagd till veckoslutet. Den sammanhängande ledigheten får inte understiga 36 timmar.

   

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.