Yrkeshögskolorna en hjälp i kompetensutmaningen

6. december 2019 14:54Arkiverad

Att hitta kompetens har varit en utmaning för företagen de senaste åren, och även en av bromsklossarna i tillväxten. Yrkeshögskolorna innebär ett växande tillskott till arbetsmarknaden men kan utnyttjas än bättre för att tillgodose behovet inom bristyrken visar en ny analys.

Yrkeshögskolorna har funnits sedan 2009, och innebär en ett- eller flerårig utbildning inom bristyrken.
Yrkeshögskolorna har funnits sedan 2009, och innebär en ett- eller flerårig utbildning inom bristyrken.

Utbildning är en viktig faktor när det gäller utvecklingen och tillväxten inom en region. De regionala lärosäten – som Högskolan Kristianstad – som finns runt om i Skåne är viktiga för näringslivet. De senaste åren har dock ytterligare en eftergymnasial utbildning tillkommit genom Yrkeshögskolan, som ska svara mot ett verkligt behov på den regionala arbetsmarknaden.

YH-examinerade utgör i dag en växande andel av den skånska arbetsmarknaden, även om andelen än så länge är liten (tre procent av Skånes totala arbetsmarknad). De som är utbildade genom Yrkeshögskolan jobbar också i hög grad regionalt, samt inom de branscher och yrken de utbildat sig i, konstaterar Produktivitetskommissionen i den analys som precis publicerats och som har sitt fokus på Yrkeshögskolorna.

Dock är det inte så enkelt som att bara öka antalet platser på Yrkeshögskolorna för att få fler YH-examinerade i bristyrken i det regionala arbetslivet. För även om allt fler söker till YH så är det en stor andel som aldrig tar sin examen. Detta kan ha flera olika orsaker, som att elever hoppar av studierna, att utbildningar aldrig startar eller kvaliteten på utbildningen. I Skåne är det examensgraden än lägre än i riket som helhet.

I Jönköping har Yrkeshögskolan knutits till högskolan. I rapporten föreslås en starkare anknytning till de regionala lärosätena som en lämplig väg framåt för att utveckla yrkeshögskolorna.

I övrigt konstaterar Produktivitetskommissionen att Skåne nu återhämtat sig efter det stora produktivitetstappet i samband med finanskrisen 2008. Trenden har också vänt gällande investeringar i forskning och utveckling, och går nu uppåt. Det gör att förutsättningarna för en fortsatt tillväxt i Skåne ökar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.