Vi söker stödfamiljer!

Uppdaterad:11. december 2019 16:28Arkiverad

Ett barn med någon form av funktionsnedsättning kan behöva personligt stöd, trygghet och få komma till en ny miljö. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. Som stödfamilj blir du en resurs för en annan familj som behöver stöd, avlastning och tid för återhämtning.

Som stödfamilj tar du hand om barnet några dygn i månaden. Du behöver ingen utbildning men ska vara över 18 år och kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro. En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn.

Ersättning

Vi följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer om ersättning till stödfamiljer. Ersättningen består av två delar: arvode och omkostnadsersättning.

Vill du bli stödfamilj?

Om du vill bli stödfamilj gör vi först en utredning där vi bland annat begär utdrag om dig ur belastnings- och socialregistret. Därefter får du träffa familjen. Om allt känns rätt för samtliga parter startar vi planering för barnets eller ungdomens vistelse hos dig.

Låter detta som något för din familj?
Välkommen att kontakta medborgarcenter på tel. 044-13 50 00.

Du behövs!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.