Vi söker stödfamiljer

Uppdaterad:30. marts 2021 10:39Arkiverad

Familjer med barn eller ungdomar med funktionsvariationer kan ibland behöva avlastning och tid för återhämtning. Då kan en stödfamilj vara till stor hjälp. Stödfamiljen ger även möjlighet till miljöombyte för barnet eller ungdomen.

Ett litet barn håller handen med en vuxen.

Som stödfamilj enligt lagen om stöd och service (LSS) tar du hand om barnet några dygn i månaden. Du behöver ingen utbildning men ska vara över 18 år och kunna erbjuda en trygg och stabil tillvaro. Vi ser gärna att du har erfarenhet och/eller kunskap om funktionsvariationer, till exempel inom autismspektrumet.

En stödfamilj kan se ut på flera olika sätt. Du kan vara ensamstående eller leva i ett parförhållande, med eller utan egna barn.

Välkommen att kontakta Medborgarcenter på tel. 044-13 50 00. Du behövs!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.