Vattentornsvägen stängs av i norrgående riktning

Uppdaterad:27. juni 2022 10:30Arkiverad

Entreprenören av rättscentrum stänger på måndag den 27 juni av delar av Vattentornsvägen i samband med att väggarna till byggnaden gjuts. Det innebär att all norrgående trafik leds om.

Vägen förbi bygget av rättscentrum stängs av i norrgående riktning.
Vägen förbi bygget av rättscentrum stängs av i norrgående riktning.

Arbetet var tänkt att inledas i slutet av mars, men kommer nu att inledas på måndag. Arbetet beräknas att ta cirka ett år.

Det innebär att all norrgående trafik på Vattentornsvägen kommer att ledas om via Skjutsstallavägen och norrut på Norretullsvägen, för att sedan ansluta till Vattentornsvägen igen. Skjutsstallavägen blir under denna period, enkelriktad så att kollektivtrafikens bussar kommer fram på sträckan.

Trafik i södergående riktning, kommer fortfarande att gå via Vattentornsvägen. När väggarna är gjutna ska entreprenören flytta in barriärerna, så att trafiken åter igen kan gå i båda riktningarna på Vattentornsvägen.

Under perioden när det här arbetet pågår kommer även Kristianstads kommun och C4 Energi att schakta i vägbanan på Vattentornsvägen för VA, fjärrvärme och fjärrkyla. Efter årsskiftet kommer därför Vattentornsvägen att stängas av i båda riktningar och trafiken ledas om.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.