Världsvattendagen 2023 - ”påskynda omställningen”

Uppdaterad:22. marts 2023 10:29Arkiverad

I dag är det Världsvattendagen och årets tema är ”påskynda omställningen” (”Accelerating change”). Det handlar om att vi alla kan bidra genom små förändringar i vardagen för att lösa vatten- och sanitetskrisen.

Årets tema uppmanar alla att inspireras av historien om kolibrin, som gör allt i sin makt för att stoppa katastrofen. Vi använder alla vatten och tar tillgången till dricksvatten som en självklarhet. Men för alla är det inte lika självklart.

Miljarder människor och otaliga skolor, företag, vårdcentraler, gårdar och fabriker har inte den säkra tillgången till vatten och sanitet de behöver. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, köra välfyllda disk- och tvättmaskiner, och ta en dusch i stället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten. Du kan läsa mer om hållbar vattenanvändning under relaterad information.

I Kristianstad och nordöstra Skåne är vi lyckligt lottade. Under Kristianstadsslätten finns en av norra Europas största grundvattentillgångar, dessutom grundvatten av hög kvalitet. Men det är en tillgång som måste vårdas.

- Vi är många som nyttjar grundvattentillgången. Det är både bra kvalité och kvantitet, men det är viktigt att vi börjar tänka på hur vi säkra dricksvattenresursen i framtiden, säger Emma Anderberg, grundvattenplanerare på tekniska förvaltningens VA-avdelning.

Fyra kommuner – Kristianstad, Hässleholm, Bromölla och Östra Göinge - använder grundvattnet under Kristianstadsslätten till sitt dricksvatten. Även stora industrier och lantbruk använder grundvattnet till livsmedelsframställning, kylning, djurhållning och bevattning. Jordbruksbevattningen är idag det största användningsområdet.

- Vi står inför många utmaningar, men jag ser också många möjligheter. Det är viktigt att vi använder rätt vatten på rätt sätt. Många företag och industrier tittar idag på lösningar för att återanvända sitt vatten och det finns fler lösningar som vi måste titta på i framtiden, säger Emma Anderberg.

Kristianstads kommun är del i ett grundvattenråd, tillsammans med andra myndigheter, närliggande kommuner, industrier och intresseorganisationer, för att den livsviktiga resursen ska kunna säkras även för framtiden. Du kan läsa mer om grundvattenrådet under relaterad information.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.