Var uppmärksam på algblomning

Uppdaterad:26. juli 2021 15:24Arkiverad

Vindarna har förflyttat algerna och kommunen avråder inte längre från bad vid Furuboda. Var alltid uppmärksam innan du badar i sjöar eller hav, för läget kan förändra sig snabbt. Välj en annan badplats om det förekommer algblomning.

Just nu förekommer ingen avrådan från bad pån ågon av Kristianstads kommuns badplatser. Algblomning kan förekomma på badplatsen även om inga varningsskyltar finns uppsatta. Alla som vill bada uppmanas att själva kontrollera vattnet och undvika bad vid tecken på ansamling av alger.

Under algblomning är det särskilt viktigt att hålla små barn och djur borta från vattnet, då de lätt kan få kallsupar. Om man får i sig vatten med blommande alger kan det leda till klåda, kräkningar och diarré.

Kristianstads kommun besöker regelbundet de kommunala badplatserna och när algblomning uppstår avråder vi från bad. Skyltar med avrådan sätts då upp på badplatsen. Blomningen kan vara lokal och det är upp till var och en att vara uppmärksam på den aktuella situationen. Blomningen kännetecknas av blågröna eller bruna missfärgningar av plankton i vattnet. Om siktdjupet i vattnet är mindre än normalt kan det också vara ett tecken på att koncentrationen av alger är hög. Du ska kunna se dina fötter när du står med vatten till knähöjd.

Vill du veta mer om blommande alger kan du läsa om det på Havs- och vattenmyndighetens webbplats under relaterad information. 

Vill du ha mer information om algblomning kan du kontakta kommunen via vårt medborgarcenter på telefon 044-13 50 00.

I Kristianstads kommun finns ett stort antal badplatser och på ett urval av dem tas under badsäsongen regelbundet vattenprover. Då kontrolleras även förekomsten av alger. Under relaterad information finns en länk där det går att följa resultaten av kontrollerna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.