Utvecklat samarbete med den idéburna sektorn

Uppdaterad:9. juni 2023 09:59Arkiverad

En överenskommelse för att underlätta samarbetet mellan den idéburna sektorn och kommunen slöts 2016. Nu har representanter från kommunen och från lokala föreningar tagit fram en tvåårig handlingsplan för att göra arbetet mer konkret. Handlingsplanen är nu godkänd av kommunstyrelsen.

Handlingsplanen är ett konkret sätt för kommunen och idéburna organisationer att arbeta tillsammans för att lösa komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad. Handlingsplanen gäller för åren 2023 och 2024.

Överenskommelsen från 2016 rör hur kommunen och idéburen sektor långsiktigt ska arbeta tillsammans för ett hållbart Kristianstad. För att säkerställa att överenskommelsen leder framåt, har handlingsplanen tagits fram i dialog mellan representanter från Kristianstads kommun och idéburna organisationer.

Handlingsplanen innehåller konkreta aktiviteter som både Kristianstads kommun och den idéburna sektorn ansvarar för att genomföra. En av grundpelarna i handlingsplanen är att all samverkan bör grunda sig i faktiska behov och de samhällsutmaningar som finns i kommunen. Exempel på en sådan aktivitet kan vara att arrangera föreläsningar och träffar för att höja kunskapen om olika identifierade ämnen.

Aktiviteterna ska ses som ett sätt för kommunen och idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa komplexa samhällsutmaningar som ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad.

Vill du veta mer om vilka aktiviteter som finns i handlingsplanen, kan du läsa handlingsplanen i länken under relaterad information. Där finns också länk till överenskommelsen som tecknades 2016.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.