Tyck till om trafikutredning Hammar

Uppdaterad:7. maj 2021 10:14Arkiverad

I samband med bygget av C4 shopping-området ändrades trafikflödet i Hammar. För att få en tydlig bild av hur trafikflödet fungerar idag och hur det förväntas bli efter eventuell ny bebyggelse har kommunen genomfört en trafikutredning. Du kan nu lämna synpunkter på utredningen.

Karta över undersökningsområdet i Hammar
Karta över undersökningsområdet i Hammar

När City gross och C4 shopping i oktober 2017 stod klart i Hammar så stängdes Blekingevägen av för all trafik utom bussar. Istället byggdes Fundationsvägen mellan E22 och C4 shopping som blev den nya kopplingen mellan väg 118 och sjukhuset, Björkhemsområdet och västra delen av Hammar. 

Som en följd av förändringarna ökade biltrafiken på vissa gator samtidigt som den sjönk på andra. Vissa boende i området har uttryckt ett missnöje av de effekteter som ändringarna har inneburit. Bland annat anses biltrafiken på Tulpanvägen ökat markant.

Kommunen har planer på ytterligare utbyggnad och förtätning i Hammar vilket väcker nya frågor om hur trafikstrukturen i området kommer att bli. Boende i nordvästra Hammar har i samband med dessa utbyggnadsplaner uttryckt en oro för att detta ska genera ytterligare ökning av trafik på Tulpanvägen.

Kommunen har utifrån dessa förutsättningar valt att genomföra en trafikutredning. Syftet med utredningen är att analysera dels den befintliga trafiksituationen i Hammar, dels vad konsekvenserna blir av den föreslagna utbyggnaden av Hammar. Vidare syftar utredningen till att förslå åtgärder för ett mer attraktivt Hammar med förbättrade möjligheter för hållbart resande.  

Synpunkter
Kommunen tar gärna skriftligen emot dina synpunkter på granskningshandlingen Trafikutredning Hammar. Du hittar aktuellt dokument under rubriken Relaterad information. Sista dag att lämna synpunkter är den 28 maj 2021. Du kan skicka dem via e-post till planadm@kristianstad.se alternativt per post till

Planavdelningen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
29180 Kristianstad

Ange ”BN 21-988” på brev eller i e-post. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.

Nästa steg
Efter den 28 maj kommer kommunen gå igenom och sammanställa inskickade synpunkter. Därefter kommer en åtgärdsplan att presenteras för ansvariga politiker för beslut.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.