Tyck till om framtidens Kristianstad

12. april 2021 11:04Arkiverad

Kristianstad kommun har sedan 2017 arbetat på ett nytt förslag till översiktsplan för Kristianstad stad. Förslaget är nu ute på en slutlig granskning innan antagande. Det innebär att du som är kommuninvånare har en sista möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Syftet med ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad är att redovisa kommunens ambitioner för utveckling av staden de kommande decennierna. Planperioden beräknas sträcka sig från 2021 till 2037 och innebär planberedskap för 16 000 nya invånare och 7 300 nya bostäder. Planen visar var ny bebyggelse, nya vägar, cykelvägar, skyddsvallar, större natur- och rekreationsområden, verksamhetsområden och industriområden med mera kan utvecklas.

Du kan lämna dina synpunkter på förslaget på flera olika sätt.

  1. Skriftligt till: Byggnadsnämnden, 291 80 Kristianstad (märk ditt brev med BN 15-1977 ÄÖP Staden)
  2. Via E-post till: planadm@kristianstad.se (skriv ”BN 15-1977 ÄÖP Staden” i ämnesraden)

Det nya planförslaget kommer att ersätta den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad (KF 2009-06-09).

Planförslaget finns att läsa i sin helhet på www.kristianstad.se/oversiktsplanstaden. På denna sida kan du ta del av förslaget antingen som dokument eller via den digitala plattformen https://kartor.kristianstad.se/op/?app=fop (fungerar bäst i webläsare som Google Chrome eller Firefox)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.