Trygghetsskapare hyllad på konferens

Uppdaterad:14. april 2021 16:56Arkiverad

Det brottsförebyggande arbetet i Kristianstads kommun har väckt nationell uppmärksamhet. Kommunens drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin blev nominerad till priset för årets trygghetsskapare. Hon var nära att ta det men priset gick till en annan kandidat på Trygg och Säker-konferensen.

Två personer i varselvästar med texten Grannsamverkan
Anna Nordins förmåga att driva och utveckla samarbeten i trygghetsarbetet är ett viktigt inslag i nomineringen till priset som årets trygghetsskapare. Bland annat samarbetar hon med kommunpolisen Martin Thornell om Grannsamverkan.

Den 13-14 april hölls konferensen Trygg och Säker, som årligen samlar deltagare från hela landet kring föreläsningar och diskussioner om trygghetsinsatser, brottsförebyggande arbete och risk- och krishantering. I år genomförs konferensen digitalt på coronasäkert sätt.

En av dem som följer konferensen från datorskärmen är Kristianstads kommuns drog- och brottsförebyggande samordnare Anna Nordin.  Vid prisutdelningen till årets trygghetsskapare på onsdagseftermiddagen var hon också en av huvudpersonerna. Anna Nordin fanns nämligen bland de åtta nominerade. Det årliga priset, som kallas Omfamningen, delas ut av tidningen Offentliga Affärer i samarbete med Malmö Stad, med syfte att tillvarata och synliggöra människor och organisationer som särskilt bidragit till ett tryggare samhälle för såväl medborgare som näringslivet och dem som arbetar inom landets offentliga sektor.

Personen eller organisationen som nomineras till priset ska genom aktivt trygghetsarbete eller liknande åtgärder ha skapat synbar skillnad med avseende på upplevd trygghet i den region, det område eller den organisation där trygghetsarbetet bedrivs.

Stark motivering

I motiveringen till Anna Nordins nominering lyfts det fram att hon har en personlighet och en arbetsmetodik som driver kommunens brottsförebyggande arbete framåt, oavsett samarbete internt, med polis, bostadsbolag, näringsidkare eller medborgare. Anna har bland annat bidragit till en långtgående samverkan med lokalpolisområdet men också varit drivande i att utveckla ett brottsförebyggande samarbete med övriga kommuner i nordöstra Skåne och i att fördjupa samverkan med Länsstyrelsen Skåne och Center mot våldsbejakande extremism.

Brett samarbete

Anna Nordin är stolt och glad över nomineringen, men vill betona att det handlar om just samarbete.

-  Vi är många som har bidragit till att göra en stor förändring möjlig. Tillsammans har vi hittat fungerande samarbetsformer och ska fortsätta driva arbetet för ett tryggare samhälle med mindre brott och droger. Det viktigaste i det arbetet är kampen för att uthålligt förbättra villkoren för alla ungdomar, säger Anna Nordin.

Uthålligt och långsiktigt

Kommunalrådet Peter Johansson är en av dem som höll tummarna för Anna Nordin inför prisutdelningen.

- Anna gör en jättebra insats i det högt prioriterade trygghetsarbetet i Kristianstads kommun. Trygghetsfrågorna och det brottsförebyggande arbetet är viktigt för alla kommuner. Att vår samordnare är nominerad till det nationella priset är ett tydligt tecken på att vår kommun har hittat angreppssätt och arbetsmetoder som ligger i framkant. Det finns inga snabba patentlösningar, men med uthålliga och långsiktiga insatser kommer vi att få fram resultat, säger Peter Johansson.

Anna Nordin följdeTrygg och Säker-kongressen på hemmaplan och tyckte att hon fick många nya tankar och idéer från föreläsningarna. Någon nervositet inför prisutdelningen kände hon inte, och inte heller någon större besvikelse när hon blev slagen på mållinjen av Janina Sabra, Processledare för MBU Människan Bakom Uniformen i Göteborgs stad.

- För mig känns det som en seger bara att vara nominerad. Det är ett kvitto på att andra som är insatta i trygghets- och säkerhetsfrågor tror på vår modell, som handlar om att samverka på bred front. Tillsammans med andra aktörer arbetar vi långsiktigt på strategisk och taktisk nivå och agerar samtidigt operativt och samordnat i det rådande nuläget, säger Anna Nordin.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.