Svar på kritik om vattenrutschbanor

11. august 2020 14:57Arkiverad

Nu har kritiken mot inköpet av vattenrutschbanor till Kristianstads badrike besvarats och kommundirektören ser inget skäl till ytterligare utredning.

Bygget av Kristianstads badrike pågår fram till sommaren 2022.
Bygget av Kristianstads badrike pågår fram till sommaren 2022.

Kommunen har genom en skrivelse från ett lokalt företag fått kritik för hanteringen av inköpet av vattenrutschbanor till Kristianstads badrike. Nu har skrivelsen besvarats av tekniska förvaltningen och kommundirektören Christel Jönsson anser, efter att ha tagit del av svaret, inte att ärendet kräver någon ytterligare utredning.

I sitt ställningstagande skriver hon till kommunstyrelsens arbetsutskott:

"Jag har nu studerat tekniska förvaltningens svar på skrivelse från Malmsten. Utifrån det kan jag inte se några skäl att begära en vidare granskning i ärendet. Alla väsentliga frågeställningar har blivit besvarade och inköpsprocessen har förklarats på ett utförligt sätt. Min bedömning är att ingen tveksamhet kan råda vad gäller de krav som ställs på likabehandling, transparens och opartiskhet i inköpsprocessen och därmed finns inget som föranleder att resurser ska läggas på en ytterligare granskning."

Badhusgruppens PM om inköpet av vattenrutschbanorna som bemötte den första inkomna kritiken och tekniska förvaltningens svar på den andra skrivelsen som inkom till kommunen finns att ta del av under relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.