Strategiskt arbete för framgångsrik undervisning

Uppdaterad:7. november 2019 13:12Arkiverad

Torsdagen den 7 november, fylls rådhuset av hundratals skolmänniskor i form av rektorer, skolchefer, förstelärare och andra nyckelpersoner viktiga för satsningen Framgångsrik undervisning.

Lektor Simon Hjort och utvecklingschef Anna Karlsdotter
Lektor Simon Hjort och utvecklingschef Anna Karlsdotter

Lektor Simon Hjort som engagerats för att vara med som guide på resan mot framgång, vilken hela förvaltningen tillsammans ska göra, är på plats för att föreläsa. Simon lyfter ledarskapets roll:

– En ledare är en som man vill och väljer att följa, och det behövs ett gott ledarskap för att nå framgång, oavsett om det är i klassrummet eller i lärarkollegiet. Det förutsätter relationsskapande med både ramar och kramar.

Simon kopplar detta till begreppet effektivitet:

– En effektiv lärare är en som lyckas prestera bättre än utgångsläget. Allt hänger på ledarskapet och hur man genom detta skapar engagemang.

Att engagemanget hos publiken är högt går inte att ta miste på då Simon med jämna mellanrum uppmanar till diskussion i bikupor. Sorlet är ljudligt.

– Vilka strategier ska man använda sig av för att skapa engagemang och motivation?

På förmiddagen träffar han rektorer och förstelärare från grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Föreläsningen varvas med tvärgruppsdiskussioner mellan skolor med fokus just på de strategier som de själva valt att jobba utefter.

– Alla här är bärare och ägare i processen. Därför är det viktigt att ni diskuterar och arbetar vidare med det ni tar med er härifrån ute på era egna enheter, menar Simon.

Eftermiddagen ägnas vidare åt strategiska diskussioner inom ramen för satsningen, men då skol/enhetsvis. Samtidigt är det rektorer i förskolans tur att möta Simon, då dessa nu kopplats på satsningen Framgångsrik undervisning.

Nu är det drygt två månader sedan som rådhuset bokstavligen invaderades av skolmänniskor senast. Det var när man inledde steg två i satsningen Framgångsrik undervisning. I inledningsskedet av satsningen var enbart rektorer och skolchefer involverade. Till sist kommer alla lärare att kopplas på i arbetet.

– Innan implementeringen i lärarkåren måste de som sätter ramarna känna sig trygga i satsningen, anser utvecklingschef Anna Karlsdotter.

 

Bakgrund

Mot bakgrund av nationella och kommunala analys-, jämförelse- och utvärderingsunderlag, beslutade förvaltningschefen redan 2016 ett direktiv om att kraftsamla för att förbättra kunskapsresultaten för eleverna och höja undervisningskvaliteten.

Visionen för kommunen blev ”All undervisning i Kristianstads kommun kännetecknas av god kvalitet där varje elev når sin fulla potential”.

I januari 2019 gick startskottet för satsningen ”Framgångsrik undervisning” då lektor Simon Hjort för första gången träffade samtliga skolledare. Simon Hjort är med under hela resan, för att verkligen lyfta in forskningen i det vardagliga arbetet och ge skolledarna verktyg för att lättare ta sig an sina utmaningar.

Simon Hjort har valts ut med noga omsorg för att vara med och driva utvecklingsarbetet framåt. Han har bl.a. skrivit två böcker, Effektiv undervisning och Från tyckare till tänkare. Båda med fokus på undervisning.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.