Sånnaskolan tar form

Uppdaterad:18. november 2019 15:09Arkiverad

I Åhus är skolgården kring Sånnaskolan en stor byggarbetsplats sedan länge, men nu kan man börja skönja resultatet på insidan av byggnaden.

- Välkomna till nya Sånnaskolan, säger kommunens projektledare Mårten Svensson, när han tar emot i grinden till den stora byggarbetsplatsen där Sånnaskolan växer fram.

Sånnaskolan är – tillsammans med de nyinvigda Lingenässskolan och Kulltorpskolan – ett av de tre största skolbyggena som kommunen genomfört i modern tid. Skolan kommer att ha plats för cirka 720 elever i årskurserna 1 - 6 och tillhörande fritidsverksamhet. Skolbyggnaden och tillhörande idrottshall är totalt cirka 11 000 kvadratmeter.

Kommunens projektledare Mårten Svensson är nöjd med projektet.

- I det här projektet har vi ett bra samarbete mellan entreprenörer, skolverksamheten och alla övriga inblandade. Det här blir en jättefin skola för barnen, säger Mårten Svensson, när han visar runt i huset.

Sånnaskolan byggs med ljusa och välplanerade lokaler. Byggnaden utgår från atrier som släpper in generöst med dagsljus och vissa av atriernas trappor fungerar också som samlingsplatser för eleverna.

I två atrier fungerar trapporna också som sittplatser, där elever och lärare kan samlas för exempelvis föredrag, framträdanden eller mindre konserter. Musiksalen och biblioteket ligger i anslutning till samlingsplatserna.
Klassrummen ligger mot ytterfasaderna och mellan dem och de stora atrierna finns grupprum.
- Vi vill bygga in funktion i alla utrymmen. Exempelvis kan grupprummen kan nås från båda sidor och därmed enkelt användas både av skolan och av fritidshemsverksamheten, säger Mårten Svensson.
Mellan atrierna och klassrummen byggs grupprum med glaspartier så att personalen har god överblick.

Alla klassrum ligger mot ytterfasaderna och de börjar bli helt klara. I klassrummen byggs pentryn som används både i undervisningen och av fritidshemsverksamheten. 

Klassrummen är nästan färdigställda. Längs väggen finns infällda utrymmen för pentry och sittmöblemang.
I den västra delen av skolan ligger matsalen. Skolan byggs främst i betong, men matsalen byggs med limträ på grund av de stora spännvidden mellan väggarna. Limträ är träplankor som sätts ihop med lim i stora balkar. Konstruktionen är både flexibel och mycket stark. 
Matsalen växer fram. Konstruktionen görs i limträ, eftersom rummet är så pass stort.

Mycket som inte syns

En skola är fylld av teknik. Alla väggar och innertak är fyllda med el- och datakablar, brandlarm, larminstallationer, elektroniska passagesystem, ventilationskanaler, vattenledningar och mycket mer.

Innertaket är fullt med teknik och kablar.

- Det är ganska mycket mer i väggarna i en skola idag. Det är inte bara lokaler som ska ritas och tas fram planer för utan också alla installationerna måste planeras. Vi arbetar i ungefär ett och ett halvt år med att ta fram alla ritningsunderlag och handlingar till en sådan här byggnation. I det här projektet har aktitekt och projektörer gjort ett mycket bra jobb och då blir det enklare att bygga, säger Mårten Svensson.

Det är många ritningar och handlingar som ska tas fram när man bygger en ny skola.

Skolgården tar form

Utanför väggarna håller skolans utemiljö på att byggas upp. Det blir en generös skolgård på 90 000 kvadratmeter där barnen kommer att ha tillgång till olika typer av lekutrustningar och det kommer också att anläggas en konstnärlig utsmyckning med Åhus-koppling i den sydöstra delen av skolgården.

Skolgårdens utemiljö formas för fullt.
På illustrationen syns hur skolan och utemiljön kommer att placeras på skolgården.
På taket byggs kommunens hittills största solcellsanläggning. Den täcker över 900 kvadratmeter av takytan och kommer att kunna producera en effekt på 200 kW.
På taket byggs kommunens hittills största solcellsanläggning.
Byggtekniska utmaningar hanteras på löpande band.

Det ringer ofta i en projektledares telefon och uttrycket "spindeln i nätet" ligger nära till hands när man överhör samtal om olika HDF-element, socklar, dagsljusinsläpp, Q-värden, undertaksutrymmen, bärlag, och mycket annat.

- Just nu är det en intensiv fas med olika moment som ska stämmas av och fasas in i bygget i rätt ordning, säger Mårten Svensson mellan telefonsamtalen när han plötsligt stannar till vid en dörrpost:

- Vänta nu... här måste jag kolla upp en sak, säger Mårten och ringer ytterligare ett samtal.

Den nya Sånnaskolan blir en viktig pusselbit i Åhus skolutbud. I projektet ingår även en ny idrottshall som kommer att placeras i anknytning till Sånnaskolans två befintliga hallar. Skolan blir klar för inflyttning till sommaren 2020 och i augusti börjar eleverna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.