Pollare mot obehörig trafik på gågatorna

19. april 2021 16:50Arkiverad

Trafiksituationen i city har diskuterats under en längre tid. Nu byggs ett system med pollare runt om stadskärnan för att stänga ute obehörig trafik från gågatorna.

Först sätts de fasta pollarna på plats i gatan och därefter placeras de höj- och sänkbara ut.
Först sätts de fasta pollarna på plats i gatan och därefter placeras de höj- och sänkbara ut.

Trafiksituationen i och kring stadskärnan har uppmärksammats på flera sätt. Det handlar om dels om buskörningar och olovliga parkeringar av fordon, men även att vissa bilister väljer att köra på gågatorna även när de inte är behöriga att göra så. Kommunens tekniska förvaltning har utrett situationen och i februari 2020 tog tekniska nämnden beslut om att ett system med pollare skulle anläggas för att hindra obehörig trafik – eftersom skyltningen inte respekteras.

En pollare beskrivs enklast som anordning som kan användas till förtöjning av båtar, sätta upp en lägre trädgårdsbelysning eller för något helt annat ändamål. I det här fallet innebär pollare en låg platsgjuten stolpe som ska hindra bilar att köra på platsen.

- Vi har utrett pollarfrågan under förra året och bygget pågår nu fram till sommaren. Det har tagit tid att undersöka hur tillgängligheten ska fungera. Det finns många fordonstyper som måste kunna köra in, till exempel ambulans, räddningstjänst, reparatörer, fastighetsägare med garageplatser och varuleveranser, säger Ulrica Åkesson, enhetschef för tekniska förvaltningens specialistenhet som hanterar trafikfrågor i kommunen.

Pollarsystemet kommer att anläggas runt om gågatorna. Det blir en mix av fasta och höj-/ och sänkbara varianter för att säkerställa att de som behöver köra in kan göra så.

- Reglerna för vilka tider man får köra på gågatorna ändras inte, utan pollarnas funktion är att säkerställa att endast behöriga kör in under de aktuella tiderna. Tekniken kommer att styras med bilisternas mobiltelefoner och berörda myndigheter använder RAKEL, säger Ulrica Åkesson.

Anläggandet pågår fram till sommaren då systemet kommer att testas för att sedan tas i bruk till hösten.

- Vi kommer att skicka ut information till berörda under försommaren, så att de har gott om tid att kontakta oss för att få tillgång till systemet, säger Ulrica Åkesson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.