Omsorgspersonal får pris för boken ”Dansa med corona”

19. maj 2022 14:28Arkiverad

Personalen på vård- och omsorgsboendet Östergård 2 tilldelades idag Svensk socialpolitisk förenings hederspris 2022 under en ceremoni i Stockholm. Personalen får priset för sin insats under pandemin och för arbetet med boken ”Dansa med corona”.

Camilla Stålner och Annika Bergh tar emot priset från Svensk socialpolitisk förening.
Camilla Stålner, undersköterska och Annika Bergh, kommunikatör, representerade alla pristagare på prisutdelningen.

Priset delas årligen ut till personer som gjort en betydelsefull socialpolitisk insats. Juryns motivering till årets pris lyder:

”Priset ges till personalen för deras storslagna insats under coronapandemin men också för initiativet att dokumentera sina erfarenheter genom boken ”Dansa med corona – om 47 intensiva dagar på vård- och omsorgsboendet Östergård 2”. Genom intervjuer, dagboksanteckningar och veckobrev från enhetschefen får vi följa det tuffa arbetet på ett äldreboende under den första tunga tiden av pandemin, när många av de boende insjuknade och flera avled.

Svensk socialpolitisk förening vill genom årets hederpris uppmärksamma den personal som gör socialpolitiska insatser varje dag i sitt arbete för de allra sköraste äldre personerna i äldreomsorgen – under pandemin ofta med otillräcklig utrustning och bemanning och under ytterst svåra förhållanden. Genom att sprida kunskap om vardagen på ett alldeles vanligt äldreboende ger personalen på Östergård 2 röst åt alla dem som dagligen utför ett gott omsorgsarbete utan bli uppmärksammade eller hedrade för det.”

Priset har tidigare gått till bland annat Hedi Fried för sitt arbete med att motverka nazism och främlingsfientlighet och Thomas Hammarberg för sitt arbete med mänskliga rättigheter och barns rättigheter.

 – Det känns verkligen oerhört fint att få ta emot detta pris. Det visar värdet av att vi har delat med oss av våra erfarenheter, men blir också en slags upprättelse för all personal inom äldreomsorgen runtom i landet som blev utsatta för skuldbeläggning under början av pandemin. Det här priset delar vi med alla hjältar som gjorde stora insatser i det tysta, säger Camilla Stålner, undersköterska på Östergård 2.

Priset delades ut idag i Stockholm i samband med Svensk socialpolitisk förenings årliga studiedag. I juryn ingår föreningens styrelse med bland annat Ann Jönsson, utredningssekreterare på Regeringskansliet, och Gun-Britt Trydegård, filosofie doktor i socialt arbete.  

Om boken

Vård- och omsorgsboendet Östergård 2 i Kristianstad var det första boendet i Skåne som drabbades av omfattande smittspridning av covid-19 våren 2020. I boken ”Dansa med corona” berättar personalen om sina upplevelser under denna period. De beskriver en tid som var intensiv och omtumlande såväl på jobbet som privat. 

Viruset slog hårt mot boendet. Det tog sig in vid en tidpunkt när vi varken regionalt eller nationellt hade hunnit skaffa oss särskilt mycket kunskap om hur det bäst skulle motas bort. Instruktionerna skiftade från dag till dag.

Med många sjuka bland både kunder och personal, ett begränsat antal vikarier och en isolerad situation för de äldre blev påfrestningarna stora. Samtidigt bevakade media boendet så intensivt att vakter till slut fick sättas in för att skydda personalen. I sociala medier haglade anklagelserna: personalen pekades ut som hänsynslösa smittspridare och fick skulden för utbrottet. Boken ger en inblick i hur vi människor fungerar, både när vi är som sämst och när vi är som allra, allra bäst.

Varmt mottagande

Boken har rönt uppmärksamhet både bland allmänheten och i andra kommuner och regioner, men också i forskarvärlden.

En av de forskare som hyllat boken är Marta Szebehely, professor emeritus vid Socialhögskolan, Stockholms universitet, och anlitad som expert i den svenska Coronakommissionen. I en lång recension i facktidningen Äldre i centrum #4 pekar hon bland annat på hur boken fyller en del av den kunskapslucka om hur enskilda äldreboenden berörts av pandemin som hon efterlyste studier kring i sin underlagsrapport för Coronakommissionen 2020.  

Boken ”Dansa med corona – om 47 intensiva dagar på vård- och omsorgsboendet Östergård 2” säljs via Kristianstads kommuns hemsida och lokalt på medborgarcenter och Akademibokhandelns butiker i Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.