Nytt om vattnet: Degeberga måste koka, Olseröds vatten rent

Uppdaterad:7. oktober 2019 15:23Arkiverad

I Degeberga måste de boende fortsätta att koka vattnet, men i Olseröd, Österlia, Juleboda, Degeberga sommarby och Rigeleje kan boende använda vattnet som vanligt igen, efter att problemet på ledningsnätet åtgärdats.

Sedan den 27 september har boende i Degeberga uppmanats att koka det kommunala vattnet innan det dricks eller används till matlagning. Sedan den 4 oktober har uppmaningen utvidgats till att gälla även boende i Olseröd med omnejd. I båda fallen är det bakterier som har hittats på de båda ledningsnäten.

- I Degeberga måste de boende fortsätta koka sitt vatten tills vidare. Vi har utfört åtgärder i och kring reservoaren och nu behöver vi se till att vattnet inte blir stillastående i ledningarna. Därför vill uppmana de boende på orten att låta kranarna spola några minuter då och då under dagen, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

För Olseröd med omnejd är har vattnet i reservoaren och verket varit bra hela tiden. Problemet har istället lokaliserats till en separat del av ledningsnätet och har därför snabbt kunnat lösas.

- Vi har hittat att bakterierna i Olseröds vatten berodde på en felaktig ventil där vi tar prov. Det är en separat ledningsdel som vi nu har stängt av. Eftersom provsvaren är bra i övrigt så hävs kokningsrekommendationen för Olseröd med omnejd, säger Lars Svensson.

I klartext:

Degeberga: Kokningsrekommendationen gäller fortsatt tills vidare. Åtgärder pågår. Boende i orten uppmanas att låta kranarna spola några minuter då och då under dagen.

Olseröd, Österlia, Juleboda, Degeberga sommarby och Rigeleje: Vattnet kan drickas och användas som vanligt igen. Det behöver inte längre kokas.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.