Ny korttidsenhet öppnar på Charlottesborg

5. november 2019 08:45Arkiverad

Denna vecka övergår Sommarlustvägens demensboende från kommunal regi till att drivas privat av Vardaga och utökar samtidigt sina platser. Detta möjliggör öppnandet av en korttidsenhet på Demenscentrum Charlottesborg.

Korttidsboendet är ett tillfälligt boende som kan erbjudas till personer som behöver återhämtning på grund av till exempel sjukdom eller som avlastning för närstående. Det kan också användas i väntan på ett annat boende.

På korttidsboendet får man individuellt anpassat stöd med det man har svårt att klara på egen hand. Det kan vara hjälp med att ta på kläder, sköta sin hygien eller stöttning vid måltider till exempel.

– Korttidsverksamheten på Charlottesborg lades ner 2016, men kommer nu alltså att öppnas igen. Nu får vi en helhet i huset med flera olika verksamheter, säger Maria Bergström, tillförordnad verksamhetschef för kommunens vård- och omsorgsboenden.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.