Nu tar vi upp kampen mot invasiva arter i naturen

6. juli 2022 14:27Arkiverad

Invasiv arter är växter eller djur som flyttats av människan från sin naturliga miljö. På deras nya plats kan de tränga undan inhemska arter och hota den biologiska mångfalden. Nu kan du hjälpa till i kampen mot de invasiva främmande arterna i naturen.

Jätteloka. Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan ge svårartade blåsor.
Jätteloka. Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan ge svårartade blåsor.

När allt fler söker sig ut i naturen ökar risken att invasiva växter sprids. Därför är det viktigt att kunna identifiera olika arter och veta hur de ska hanteras. Samtidigt uppmanar myndigheterna nu också fler människor att rapportera in fynd av de invasiva djur och växter man stöter på. Det är av stor betydelse för att kunna övervaka utbredningen på olika håll i landet. 

Det här kan du göra

En bra tumregel är att inte röra invasiva växter överhuvudtaget – och absolut inte flytta dem eller ta med dem hem. Det är extra viktigt i naturreservat, nationalparker och andra känsliga miljöer. Kontakten kan nämligen räcka för att få med sig frön eller växtdelar som sätter fart på spridningen.

Vissa invasiva växter är också giftiga, som till exempel jätteloka. Om man har gått igenom ett område där invasiva växter finns, ska man stanna upp och borsta av sig eventuella frön, innan man vandrar vidare.

Rapportera vad du hittar

Vet man med sig att man sett en invasiv växt kan man rapportera det till invasivaarter.nu.

 

Några invasiva växter i vår natur

Jätteloka. Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan ge svårartade blåsor.

Jättebalsamin. Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa.

Gul skunkkalla. Finns i södra och mellersta Sverige och växer där det är blött. Är mycket storväxt och kan inte förväxlas med någon annan växt.

Vresros. Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, tät taggig buske med rosa till vita blommor som bildar platta nypon.

Blomsterlupin. Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Kanadensiskt gullris. Finns i södra och mellersta Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till 2 meter hög, får många små, gula blommor i vippor.

Läs mer om de olika arterna på www.kristianstad.se/invasivaarter

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.