Nio miljoner kronor i statsbidrag till satsning i skolan

11. februar 2020 14:13Arkiverad

Kristianstads kommun får drygt nio miljoner kronor från Skolverket för att satsa på att nyanlända och flerspråkiga elever ska få bättre skolresultat.

Skolchef Agneta Ekner Carlsson berättar för rektorerna vad insatsen kommer att innebära.
Skolchef Agneta Ekner Carlsson berättar för rektorerna vad insatsen kommer att innebära.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tilldelats medel från Skolverket från och med januari 2020 till juni 2022 avseende Riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elever.

– Det här är en jätteviktig satsning. Vi är glada för att vi lyckats få Skolverket att finansiera den helt och hållet med en budget på nio miljoner kronor. Nyanlända och elever med annat modersmål än svenska är de elever som har svårast att nå målen i skolan och vi behöver satsa extra på att få dessa elever att höja sina resultat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Daniél Tejera.

Då det är en stor satsning samlades rektorer under veckan från både grund- och förskola, men även från gymnasieskola för att informeras om vad satsningen i realiteten innebär.

– Målet är att höja skolresultaten genom rätt stöd i undervisningen, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson. Det gäller alla skolformer, fråntaget Vuxenutbildningen. Insatser kommer att ske i flera olika delar av kommunen, men kanske allra främst i de mer utsatta områden som Skolverket identifierar i samband med att de erbjöd Kristianstad att söka medel.

Lokalt team och åtgärdsplan

Ett lokalt team med representanter från olika verksamheter och med olika kompetenser tillsattes hösten 2019 för att göra en nulägesanalys och en åtgärdsplan.

– Insatserna ska inte vara stå enskilt utan vara en del av de satsningar och utvecklingsarbete som redan görs, som Framgångsrik undervisning fortsätter Agneta Ekner Carlsson.

En samordnare kommer att anställas under perioden för att hålla samman satsningen. Men även en didaktiker med spetskompetens kring flerspråkighet söks.

Kompetensutveckling och uppsökande team

– En av de åtgärder som det lokala teamet identifierat är att det behövs satsats på kompetensutveckling inom SKUA (språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt) för de pedagoger som jobbar med dessa barn. Men även förbättra studiehandledningen på modersmål, säger Per-Inge Ström enhetschef på Slussen.

Vilka som ska erbjudas dessa utbildningar blev en fråga för diskussion bland rektorerna. Alla kommer inte att kunna gå, exempelvis finns det 20 platser för att utbilda sig till SKUA-handledare som är en högskoleutbildning.

- Vi kommer också att satsa på att få fler barn att gå i förskolan. Det är där man etablerar den viktiga relationen med vårdnadshavarna, men i segregerade områden är det många barn som inte går i förskolan. För barnens språkutveckling och delaktighet är också förskoleåren otroligt viktiga och där fyller förskolan en stor uppgift. Det här vill vi ändra på med hjälp av uppsökande team, i första hand på Gamlegården, förklarar Agneta Ekner Carlsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.