MSB gör särskild satsning på information till företag

Uppdaterad:18. maj 2021 15:27Arkiverad

Vad gör man som företagare om en kris inträffar? Eller om det blir krig? Hur stärker man företagets beredskap för störningar och avbrott? Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nu tagit fram en webbplats som specifikt riktar sig till företag.

Ett krig, en naturkatastrof eller ett långt elavbrott får stor påverkan på näringslivet. Nu gör MSB en särskild satsning på information till företagare hur man kan stärka beredskapen i sitt företag.
Ett krig, en naturkatastrof eller ett långt elavbrott får stor påverkan på näringslivet. Nu gör MSB en särskild satsning på information till företagare hur man kan stärka beredskapen i sitt företag.

Kriser, pandemier, olyckor, krig, naturkatastrofer, cyberattacker, långa elavbrott och andra händelser påverkar näringslivet kraftigt och gör företag sårbara.

Men det finns saker du som företagare kan göra för att stärka beredskapen att hantera olika störningar och avbrott.

Som en del av den pågående uppbyggnaden av totalförsvaret, och utvecklingen av krisberedskapen gör MSB en särskild satsning på information som riktar sig till företag.

På MSB:s webbplats finns nu en särskild sida riktad till företag. Där finns bland annat en uppräkning av olika saker som skulle kunna hända som påverkar företagen, och även information om hur man som företagare kan arbeta för att höja beredskapen i sitt företag.

Ett bra början att stärka företagets beredskap är att arbeta med att: 

 • identifiera samhällsviktig verksamhet
 • kontinuitetshantera för att verksamheten ska fungera
 • säkerställa tillgång på personal
 • skydda företagets information
 • stärka företagets säkerhetsskydd

Målet med att publicera informationen är att öka grundläggande kunskaper om beredskap, om regler och lagar, om stöd, kurser och utbildningar. Det ska även inspirera företag ska vilja lära sig mer. Informationen kommer att byggas på och utvecklas framöver, till exempel med filmer med lärande exempel och intervjuer med experter på olika områden.

Informationen är framtagen av MSB i dialog med företag och branschorganisationer. Det som har efterfrågats är riktad information som ökar kunskapen om beredskap och konkreta råd och stöd i arbetet.

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.