Många företag växer i Kristianstad

4. december 2019 08:38Arkiverad

Det finns gott om tillväxtföretag i Kristianstad. För att inte vara storstadsregion finns det fler tillväxtbolag i kommunen än genomsnittet. Det visar näringslivsrapporten Sydsverige Live 2019.

Kristianstad har fler växande bolag än genomsnittet visar en ny rapport från Handelskammaren.
Kristianstad har fler växande bolag än genomsnittet visar en ny rapport från Handelskammaren.

Ett 10-10-10-företag är ett företag som under sina första tio år når en omsättning på minst tio miljoner och har mer än tio anställda. Storstadsregionerna har de allra flesta 10-10-10-bolagen, med Stockholm som den i särklass största regionen. Kristianstad och Hässleholm har i förhållande till sin storlek många 10-10-10-företag. Exempelvis har Kristianstad fler tillväxtbolag per sysselsatta än vad jämnstora Växjö, Halmstad, Karlskrona och Kalmar har.

Många nya 10-10-10-bolag är inom tjänstesektorn (68 procent av Skånes 10-10-10-företag är tjänsteföretag), men i Kristianstad-Hässleholm är det framför allt bolag inom byggsektorn som utgör en stor del av bolagen som växer. I regionen finns 48 sådana företag, varav nästan hälften verkar inom bygg: 45 procent av 10-10-10-företagen i sydost är byggföretag.

 

Kristianstad är också en av de kommuner som väntas klara en lågkonjunktur relativt bra. Strukturellt är det regioner med mycket tillverkningsindustri och internationell handel som är mest utsatta när ekonomin dämpas – och även om det finns relativt mycket av den typen av företag i Kristianstad-Hässleholm så finns här också en branschbredd som skapar bra stabilitet.

Alla konjunktursignaler visar nu att ekonomin mattas av, och mest utsatta i Sydsverige är regioner som Karlshamn-Olofström, Ljungby och Älmhult. Det är något som bör påverka de kommande årens syn på insatser kring arbetsmarknadspolitik och yrkesutbildningar menar Sydsverige Live.

För när det gäller kompetensförsörjningen är det tydligt att lokala lärosäten har stor betydelse. Regionala universitet bidrar till kompetensen – men det finns potential till mer. De mindre högskolorna (Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad till exempel) vill göra mer, men dagens modell gör att skolorna behöver be om lov centralt. En ökad frihetsgrad att rikta utbildningar mot behov i det regionala arbetslivet skulle kunna skapa ökad tillväxt.

I rapporten lyfter Sydsverige Live också synpunkten att det finns en stor potential i att högskolor organiserar utbildningar inom yrkeshögskolorna.

 

Sydostlänen har – vilket sällan lyfts fram - en omfattande inflyttning av kompetens: Här finns redan en dragningskraft och ett strategiskt arbete med att lyfta attraktiviteten i regionerna hade kunnat lyfta attraktionen ytterligare.

I rapporten har man också tittat på vissa branscher som upplever kompetensbrist, och noterbart är att en stor andel (för naturvetare och tekniker/ingenjörer är andelen över 20 procent) arbetar inom helt andra branscher eller inte har någon sysselsättning alls. Här kan en av nycklarna till kompetensutmaningen finnas, menar rapportförfattarna.

 Sydsverige Live tas fram av Handelskammaren i samarbete med Navet Analytics och Länsförsäkringar.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.